Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de:

Admitere


Înscrierile pentru anul şcolar 2018-2019 încep pe data de 1 mai 2018 la cele 2 specializări:

 • Asistent medical generalist
 • Asistent medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare

Program de cursuri:

 • învăţământ „zi”, în program de după-amiază.

Condiţii de admitere

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.44 pot fi admişi in cadrul programelor de studii postliceale absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Durata studiilor pentru programele de studii postliceale Asistent Medical Generalist şi Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi recuperare este de 3 ani, forma de învăţământ – zi

Taxe de şcolarizare

 • Taxă de înscriere – 100 lei (se achită la înscriere)
 • Taxă de şcolarizare – 2200 lei pe an
 • Taxa de şcolarizare se poate plăti şi în rate.

Taxa include:

 • Toate cheltuielile de şcolarizare conform programei şcolare (cursuri şi lecţii practice în săli de demonstraţii şi laboratoare,);
 • Accesul în locuri de practică la spitale şi centre BFT conform specializărilor;

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Diplomă de Bacalaureat sau Certificat de Absolvire a liceului în original
 • Foaie matricolă în original
 • Carte de identitate copie xerox
 • Certificat de naştere copie xerox
 • Adeverinţa medicală, cu menţiunea „apt pentru studii” în original
 • Două fotografii tip buletin

Înscrierile se fac la în fiecare zi, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 18:00, la secretariatul Şcolii Postliceale Sanitare APRENDIS, cu sediul pe B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 67 - Casa Cărţii (intrarea se face pe lângă oficiul postal).


Inscrie-te acum