Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de:

Asistent balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Inscrie-te acum

Hotărârea de a vă specializa în domeniul sănătății, urmând specializarea Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, vă va oferi un complex de cunoștințe teoretice și de abilități practice necesare pentru a da profesiei dumneavoastră o direcție nobilă și concretă.

În cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” veți fi îndrumați de profesori, cadre medicale cu experiență, devotați formării profesionale medicale, principiului responsabilității sociale, garantând pregătirea unor profesioniști competenți și responsabili, cu o înaltă etică profesională și dedicați dezvoltării comunității. Activitățile practice se vor desfășura sub îndrumare directă, cu modele autentice care să va asigure experiența necesară pentru a practica această meserie.

În momentul de față specializarea de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare este foarte căutată și oferă oportunități de angajare în instituții medicale, baze sportive, baze de tratament și reeducare din policlinici și spitale, în stațiuni balneoclimaterice, precum și în instituții de ocrotire și asistenţă socială, cabinete și servicii private de kinetoterapie, cabinete de recuperare din cluburile sportive de performanță, kinetoterapeut al loturilor sportivilor de performanță, posibilitățile de angajare fiind foarte variate.

Programul de studiu al învățământului preuniversitar ce corespunde calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Aprendis” are ca obiectiv principal formarea de specialişti calificaţi în servicii de asistenţă terapeutică din domeniul recuperării prin terapii specifice.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, în cadrul calificării profesionale de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.2713 din 29.11.2007, și veți învăța noțiuni cu privire la:

  • realizarea programelor de kinetoterapie și fizioterapie recuperatorie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic
  • elaborarea si realizarea programelor de masaj individualizate;
  • realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic
  • discipline şi practicii de specialitate, care vor asigura o viziune coerentă asupra tehnicilor de recuperare.
  • activități practice, desfășurate sub supraveghere competentă în Spitale de profil din Municipiul Iași.

Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, care se desfășoară în Spitalele din Municipiul Iași iar pe parcursul unui semestru care cuprinde 18 săptămâni de activitate didactică se vor realiza 3 zile/săptămână învățământ teoretic și 2 zile/săptămână învățământ clinic.

Programul de studii a învățământului preuniversitar pentru calificarea profesională Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și recuperare are o durată de 3 ani şi se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor care constă în următoarele probe:

  • Probă practică se va susține într-o unitatea spitalicească din Municipiul Iași
  • Probă scrisă în cadrul căreia se vor verifica cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul celor 3 ani de studii
  • Susţinerea proiectului de absolvire realizat sub îndrumarea profesoului coordonator.

În calitate de absolvent al Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis”, veți beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Vino să te convingi!

Inscrie-te acum