Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de:

Asistent Medical Generalist

Inscrie-te acum

Hotărârea de a vă specializa în domeniul sănătății, urmând specializarea Asistent Medical Generalist vă va oferi un complex de cunoștințe teoretice și de abilități practice necesare pentru a da profesiei dumneavoastră o direcție nobilă și concretă.

În cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” veți fi îndrumați de profesori, cadre medicale cu experiență, devotați formării profesionale medicale, principiului responsabilității sociale, garantând pregătirea unor profesioniști competenți și responsabili, cu o înaltă etică profesională și dedicați dezvoltării comunității. Activitățile practice se vor desfășura sub îndrumare directă, cu modele autentice care să va asigure experiența necesară pentru a practica această meserie.

Într-o piață unde este din ce în ce mai greu să îți găsești un loc de muncă, profesia de asistent medical îți oferă oportunități reale de angajare. Un asistent medical poate lucra în diferite tipuri de unități, spitale, clinici, școli, cămine de bătrâni etc., fiecare oferind medii de lucru unice.

Fiind vorba de o profesie reglementată la nivel european, prin directiva 2005/36/CE - Anexa V; text cu relevanță pentru SEE 2008/C 322/03, vi se oferă posibilitatea de angajare atât în țară cât și în străinătate.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, în cadrul calificării profesionale de Asistent Medical Generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.2713 din 29.11.2007, și veți învăța noțiuni cu privire la:

  • organism, funcţii fiziologice şi comportamentul persoanelor sănătoase sau cu diverse afecţiuni, precum şi relaţiile existente între starea de sănătate, mediul fizic şi mediul social;
  • natura şi etica profesiei, precum şi despre principiile generale privind sănătatea şi asistenţa medicală;
  • experienţa clinică, dobândită sub supravegherea unui personal calificat şi într-un mediu echipat corespunzător pentru realizarea asistenţei medicale necesară acordării pacientului.

Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, care se desfășoară în Spitalele din Municipiul Iași astfel:

  • ANUL I – 15 săptămâni învăţământ teoretic şi 6 săptămâni învăţământ clinic în cadrul unui semestru de studiu;
  • ANUL II şi ANUL III - 12 săptămâni învăţământ teoretic şi 9 săptămâni învăţământ clinic în cadrul unui semestru de studiu;

Programul de studii a învățământului preuniversitar pentru calificarea profesională Asistent Medical Generalist are o durată de 3 ani şi se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor care constă în următoarele probe:

  • Probă practică se va susține într-o unitatea spitalicească din Municipiul Iași
  • Probă scrisă în cadrul căreia se vor verifica cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul celor 3 ani de studii
  • Susţinerea proiectului de absolvire realizat sub îndrumarea profesoului coordonator.

În calitate de absolvent al Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis”, veți beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Vino să te convingi!

La capătul celor trei ani de studiu, ce vor trece constructiv şi benefic, cursanţii Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” vor fi pregătiţi profesional pentru a depune jurământul de primire în OAMGMAMR.

“În numele vieţii şi al onoarei, jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se înterpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!"

Inscrie-te acum