Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de:

Înscriere

Înscrierile se fac la secretariatul şcolii de pe Bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 67 - Casa Cărții, et. 2, intrarea pe lângă oficiul poștal.

In fiecare zi de luni până vineri de la orele 10:00- 18:00.

Dacă doreşti să ţi ocupi un loc din timp pentru una dintre specializări, te poţi înscrie foarte uşor şi online completănd formularul de mai jos.


Toate câmpurile notate cu * sunt obligatorii!
Informații privind politica de securitate:
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, societatea Școala postliceală sanitară “APRENDIS”, cu sediul în Municipiul Iași, Bld Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 67,Bl. C3, CUI: 36858790, ACREDITATĂ să funcționeze în baza Ordinului de Ministru nr.5621/25.10.2016.
cont bancar RO46BTRLRONCRT0433334301, deschis la Banca Transilvania Iași, legal reprezentată de către Dl. Cristian Ciobanu, în calitate de Președinte, (numită în continuare "APRENDIS") în calitate de Operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Datele dvs. sunt necesare pentru realizarea obiectului nostru principal de activitate, respectiv educație și cultură, conform COD CAEN 8559, în vederea inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și “APRENDIS,, privind întocmirea și gestionarea unei baze de date a participanților la programele de studii organizate de APRENDIS, precum și pentru întocmirea și eliberarea Adeverințelor/ Diplomelor sau altor documente de studii. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele marcate cu "*", acestea fiind necesare pentru informarea corectă si completă a APRENDIS, în funcție de care veți fi selectat pentru susținerea unui interviu și/sau înscrierea la programele de studii organizate de APRENDIS.
Refuzul dumneavoastră de a completa aceste date determină imposibilitatea de a trimite formularul completat catre APRENDIS și de a vă înregistra cererea.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către APRENDIS, în calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai urmatorului destinatar: Ministerul Educației Naționale și altor instituții față de care APRENDIS este subordonată.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepâia situațiilor prevăzute expre se lege, când prelucrarea datelor de către APRENDIS este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către secretariatul APRENDIS, care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Secretariat:
+(40)758 877 477;
+(40)758 877 480
Fax: +(232) 215 988

Iași
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr. 67, etajul 2
(intrarea pe lângă Oficiul Poștal)Specializări

Link-uri Utile